logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18.11.2021

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje i zwraca uwagę na fakt niepokojącego zjawiska bardzo szybkiego narastania oporności drobnoustrojów na leki, co ogranicza możliwości ich stosowania i skutecznej terapii w przypadku chorób bakteryjnych.

Dlatego w dniu 23.11.2021 w klasach 7-8 na lekcjach biologii odbyły się wykłady na ten temat.
Pamiętaj:

- antybiotyki działają na bakterie nie na wirusy (podczas infekcji powinno się zrobić wymaz),

- antybiotyki przepisuje lekarz (zażywane ich samodzielnie bez konsultacji lekarskiej może spowodować obniżenie ich skuteczności i wpłynąć na odporność organizmu).

https://www.gov.pl/web/psse-sosnowiec/europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach