logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Festiwal zawodów

Uczniowie klasy 7a odbyli wycieczkę zawodoznawczą do CKZiU
przy ulicy Kilińskiego 3 w Sosnowcu by wziąć udział w organizowanym tam
„Festiwalu zawodów” . To niepowtarzalna okazja by zapoznać się z ofertą szkoły
a właściwie kilku szkół zrzeszonych w Centrum, porozmawiać z uczniami
i nauczycielami a także obejrzeć nowoczesne pracownie.
Nasi uczniowie szczegółowo poznali specyfikę zawodów; technik mechatronik,
mechanik lotniczy, technik budownictwa, technik transportu kolejowego,
technik spedytor, technik spawalnictwa, technik elektryk, geodeta,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej , technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej.
Uczestniczyli w ciekawych warsztatach wykorzystujących
różnorodne symulatory pojazdów i urządzeń.
Organizatorzy przewidzieli także loterię z nagrodami.