logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Kampania ,,Nie hejtuję - reaguję"

20150113161929 0 grafika 02 nie hejtuj

Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej
przeciwko cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści
“Nie hejtuję – reaguję”.
Inicjatorem akcji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

W listopadzie b.r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach
mających na celu zwiększenie ich świadomości dotyczącej
problemu hejtu i cyberprzemocy.
Podczas warsztatów prowadzonych w ramach lekcji informatyki
i godzin wychowawczych uczniowie mieli okazję porozmawiać o problemie
obrażania w internecie, zapoznać się z pojęciami hejt i mowa nienawiści
oraz metodami radzenia sobie z internetowym hejtem.
Dowiedzieli się także jak należy właściwie reagować na ten problem
jako ofiara oraz świadek.
Ostatnim elementem warsztatów było wykonanie przez uczestników plakatów
zwracających uwagę na omawianą problematykę.

                                                                   Koordynator: mgr Mariola Fornal

tel