logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Prezentacja projektu e Twinning

 

Międzynarodowy językowy projekt e Twinning

p.t. Obchodzimy Europejski Dzień Języków

European Day of Languages

Grupa uczniów z klas 7a i 8a wzięła udział w międzynarodowym projekcie wymiany
doświadczeń związanych z obchodami „Europejskiego Dnia Języków”.

Tematyka projektu związana była z obchodami „Europejskiego Dnia Języków”
świętowanego w całej Europie 26 września. 14 szkół szkół partnerskich
z Hiszpani, Grecji, Rumunii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugali, Chorwacji,
Czech i Polski
połączyło w projekcie wspólne świętowanie w/w imprezy poprzez platformę eTwinning.

Szkołą koordynującą projekt – był partner w projekcie :
Diana Chitu z Scuola Gimnaziala I.I. Mironescu w Tazlau Rumunia.

Podsumowaniem projektu była wymiana na platformie e Twinning aktywności
realizowanych w poszczególnych 14 szkołach partnerskich z okazji
„Dnia Języków Obcych„.
Były to krótkie prezentacje swoich wybranych zadań projektowych
w językach wymiany .
Nasi uczniowie z klas 7a i 8a przygotowali i zaprezentowali Łamańce językowe
w języku angielskim, francuskim, polskim i ukraińskim.
Zadania zostały zamieszczone w formie nagrań i filmików na platformie e Twinning
na wspólnym padlecie. Ponadto uczniowie z każdej szkoły przygotowali pocztówki
w językach wymiany i przesyłali do poszczególnych krajów.
My, wymieniliśmy się z uczniami ze szkoły z Rumunii koordynującej cały projekt.
Każdy kraj zaprezentował także różnego rodzaju challange prezentujące
swoją kulturę. Owocem współpracy wszystkich partnerów
było logo projektu w formie serca.

Celem projektu było propagowanie wielojęzyczności oraz nauki języków obcych,
motywowanie uczniów do dwujęzyczności i autonomii w nauce języka obcego,
wymiana doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów,
poznanie innych języków, kultur i tradycji innych narodowości.
Poprzez kontakty z rówieśnikami z innych części Europy wychowywanie
w duchu tolerancji. Jednocześnie poprzez kontakty bezpośrednie przełamanie
bariery językowej oraz poprawa umiejętności komunikowania się
w językach obcych. Dodatkowo doskonalenie umiejętności wykorzystywania
technologii informatycznych i narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych
w procesie nauczania.

Nad realizacją oraz zaangażowaniem uczniów w projekcie czuwali
nauczyciele języków obcych.

ZOBACZ - KLIKNIJ