logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Regulamin nauczania w SP9 od 4 maja

REGULAMIN

HYBRYDOWEGO/STACJONARNEGO NAUCZANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

 1. Od 4 maja 2021 roku do odwołania uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego.
 2. Od 15 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie hybrydowe według ustalonego harmonogramu.
 3. Lekcje zdalne odbywać się będą za pośrednictwem znanej już wszystkim aplikacji WEBEX.
  Aplikacja jest bezpłatna, jeśli będzie taka potrzeba należy ją pobrać. Można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu (telefon, tablet, komputer).
 4. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi dzwonkami:
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.50 - 9.35
  3. 9.45 – 10:30
  4. 10.35 – 11:20
  5. 11.40 – 12:25
  6. 12.40 – 13:25
  7. 13:30 – 14:15
  8. 14.20 – 15:05
 5. Każdego dnia kilka minut wcześniej przed rozpoczęciem lekcji należy zalogować się na librusie na KONTO UCZNIA (kl. I-II na KONTO RODZICA). Tam będzie czekała na Ciebie wiadomość od Twojego wychowawcy, w której będziesz miał linki do kolejnych lekcji. Klikając na kolejne linki w czasie podanym powyżej uczestniczysz w kolejnych lekcjach.
 6. Wszystkie wiadomości od nauczycieli, linki itp będziesz dostawał na swoje konto na librusie. Jeśli będziesz musiał odesłać nauczycielowi jakieś dokumenty, zdjęcia itp. - wysyłasz na adres gmail. Przez WEBEX będziesz miał możliwość kontaktu z nauczycielem, zadawania pytań, uczestniczenia w zajęciach.

ADRESY GMAIL DO NAUCZYCIELI:

teskaj60@gmail.com                      p. Teresa Juras  DYREKTOR/MATEMATYKA

dorota.ewa.grabowska@gmail.com   p. Dorota Grabowska  WICEDYREKTOR/PEDAGOG

dorota.m.cwiertnia@gmail.com   p. Dorota Ćwiertnia   JĘZYK POLSKI

anna.majos27@gmail.com          p. Anna Majos   WF

Agata.Karpiel285@gmail.com     p. Agata Karpiel    HISTORIA

mfornalsp9@gmail.com               p. Mariola Fornal   TECHNIKA,  INFORMATYKA

sp9.w.ocieczek@gmail.com        p. Wiesława Ocieczek  GEOGRAFIA

Annau5500@gmail.com               p. Anna Uzarek    JĘZYK ANGIELSKI

just.zabinska@gmail.com            p. Justyna Żabińska   MATEMATYKA

biologia1chemia2@gmail.com    p. Paweł Wałek   BIOLOGIA

b.madejczyk@gmail.com             p. Beata Madejczyk  RELIGIA

adachuchała@gmail.com            p. Adrianna Chuchała  PLASTYKA, MUZYKA

ewa.ferszt20@gmail.com            p. Ewa Ferszt  W-F

matematykadl@gmail.com          p. Dorota Lewandowska   MATEMATYKA

wojcik.malgorzatam@gmail.com p. Małgorzata Wójcik W-F

acorun2020@gmail.com              p.  Wiesława Stradomska  JĘZYK POLSKI

izabelagrochowska03@gmail.com p. Izabela Grochowska JĘZYK POLSKI

ewa.slawczyk.ang@gmail.com       p. Ewa Sławczyk JĘZYK ANGIELSKI

sp9.w.ocieczek@gmail.com            p. Wiesława Ocieczek  GEOGRAFIA

Annau5500@gmail.com                  p. Anna Uzarek JĘZYK ANGIELSKI

katarzyna.bochniak09@gmail.com  p. Katarzyna Bochniak  JĘZYK POLSKI

jwhrt62@gmail.com                         p. Teresa Hrabia  MATEMATYKA

just.zabinska@gmail.com               p. Justyna Żabińska FIZYKA/MATEMATYA

b.madejczyk@gmail.com                p. Beata Madejczyk RELIGIA

joanna.szymik.kurach@gmail.com   p. Joanna Szymik Kurach  JĘZYK FRANCUSKI

7. Uczeń powinien posiadać sprawny sprzęt umożliwiający udział w nauczaniu zdalnym, wyposażony w mikrofon oraz w miarę możliwości kamerę.

8. Nauczyciel ma możliwość nagrywania lekcji w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy a także wspierania ucznia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba i rodzic/prawny opiekun ucznia zgłosi ją wcześniej nauczycielowi, wówczas nauczyciel może przesłać uczniowi lub rodzicowi/prawnemu opiekunowi link do nagrania z lekcji.

9.Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym umówieniu terminu z nauczycielem przedmiotu.

10. W przypadku braku możliwości realizacji nauczania zdalnego w domu (problemy ze sprzętem) szkoła umożliwia użyczenie sprzętu znajdującego się w jej zasobach (tablet, laptop).

11. W przypadku braku możliwości realizacji nauczania zdalnego w domu rodzic/prawny opiekun może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o realizację nauczania zdalnego w budynku szkoły.

12. Podczas przebywania w szkole obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GiS.

KLIKNIJ:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I - III szkół podstawowych
od 4 maja 2021r.