logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Spotkanie uczniów z Posłem

W dniu 09.02.2021r. odbyło się spotkanie klas ósmych z Posłem na Sejm RP,
Panem Mateuszem Bochenkiem.

Mateusz Bochenek jest młodym, czynnym politykiem, mocno zaangażowanym
w życie miasta Sosnowca. Swoją karierę polityczną rozpoczął w Młodzieżowej
Radzie Miasta Sosnowca, której był przewodniczącym. W 2018 roku został
jednym z radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz jednym z najbliższych
współpracowników Prezydenta Miasta Sosnowca. W wyborach
parlamentarnych w 2019r. uzyskał mandat Posła na Sejm IX kadencji w okręgu
sosnowieckim.

Spotkanie z uczniami odbyło się w formie zdalnej poprzez platformę Cisco Webex.
W pierwszej części Pan Poseł przybliżył uczniom funkcjonowanie władzy
ustawodawczej, pracę posła oraz przebieg procesu ustawodawczego.
W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość zadania pytań
do Pana Pasła, na które rzetelnie odpowiedział.
Pytania dotyczyły planowanych inwestycji w Sosnowcu, charakterystyki pracy
sosnowieckich radnych oraz tematyki ustaw nad którymi aktualnie pracuje
Pan Poseł w sejmowych komisjach.