logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Statkiem czy na rowerze? - wystawa prac

Projekt interdyscyplinarny dla uczniów klas 4-8 Statkiem czy na rowerze?
- projekt o różnych środkach transportu połączony z konkursem
na najciekawszy model i wystawą.
Zadaniem uczniów było zbudowanie modelu środka transportu
z wykorzystaniem brył geometrycznych. Uczniowie budowali rowery,
samochody osobowe i ciężarowe, pociągi, statki pływające,
rakiety i statki kosmiczne, a nawet zwierzęta.
Do konkursu zgłosiło się 25 uczniów klas 4-8.
Prace były bardzo różnorodne, zarówno małych gabarytów,
jak i znacznych rozmiarów. Dodatkowym elementem warunkującym
udział w projekcie było opracowanie opisu dotyczącego wybranego
środka transportu. Opis zawierał między innymi
przeznaczenie i obliczenia dotyczące czasu podróży danym środkiem.
Projekt łączył kilka dziedzin nauki, jak: matematyka, technika, fizyka,
geografia, biologia.
Projekt koordynowały: p. Mariola Fornal i p. Justyna Żabińska  
(listopad 2023r.-styczeń 2024r.)