logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Wycieczka do Muzeum Historii Komputerów

W październiku klasy - 5c i 6d uczestniczyły w wycieczce
do Muzeum Historii Komputerów w Katowicach.
W trakcie pobytu uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądały pierwsze komputery,
do czego służyły i jak szybko pracowały. Młodzież poznała, jak zmieniały się
komputery na przestrzeni lat.
Uczniowie mogli zagrać na "starych" modelach komputerów.
Była to bardzo ciekawa lekcja.
Opiekę nad klasami sprawowały panie: 
Dorota Lewandowska, Adrianna Chuchała i Justyna Żabińska.