logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

20 maja Światowy Dzień Pszczół

20 maja Światowy Dzień Pszczół

 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 w Zagórzu

zaprosiła klasę I c na atrakcyjne zajęcia edukacyjne.

Celem spotkania było podkreślenie roli pszczół dla środowiska ,

wykonanie prac plastycznych oraz zabawy muzyczno – ruchowe.