logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Narodowe Czytanie 2020

 

Narodowe Czytanie 2020

wspólnie z uczniami klas siódmych i ósmych czytaliśmy

,, Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Podstawowym celem była popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 8.00 i trwała do godziny 13.30.
Nauczyciele czytali ,,Balladynę”, a młodzież klas siódmych
i ósmych słuchała treści książki. Wszystko odbyło się zgodnie
z zachowaniem procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w okresie pandemii.

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz bardzo chętnie wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.