logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Tydzień Bibliotek

tydzien bibliotek

8-15 maja 2020

OGÓLNOPOLSKI

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

POD HASŁEM

Zasmakuj w bibliotece”

Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować,
smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.
Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych
gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece
łakomy literacki kąsek.
To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA - TYDZIEŃ BIBLIOTEK

- celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek

Biblioteka od kilku lat aktywnie uczestniczy w promowaniu
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek poprzez przygotowanie
ciekawej oferty kulturalno - edukacyjnej.

Tegoroczne obchody jednak będą inne ze względu
na istniejąca sytuację. Jednak w programie znajdują się
różne atrakcje - konkursy , rebusy, ciekawe informacje,
zagadki, test wiedzy o bibliotece.
Serdecznie zapraszam do udziału.

 

Program obchodów

10 zadań do wykonania przez ucznia!

Od 07.05.20 r. zadania będą umieszczane w dzienniku Librus
w wiadomościach. Warunkiem zakwalifikowania się do finału
będzie poprawne wykonanie tych 10 zadań.

Na początek, a jednocześnie pierwszym zadaniem
będzie zgłoszenie się do udział w konkursie
poprzez podanie imienia i nazwiska oraz klasy,
do której uczeń uczęszcza.

Proszę to zrobić na znany już adres
bibliotekaspnr9@o2.pl do 08 maja .

8 maja będzie następne zadanie do wykonania.

Zadania przeznaczone dla uczniów klas I-VI