logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy

Problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat, gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy.
W tym czasie dziecko intensywnie rośnie co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała. Ekwipunek dzieci klas I-III przekracza najczęściej 10% masy ciała /u 65% uczniów klas pierwszych stwierdzono 10% przekroczenie masy ciała a u 21% uczniów  przekroczenie masy ciała wynosi 15% .

Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych a szczególnie dzieci w klasach od I do III.

Cel interwencji:

  • podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu,
  • zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów,
  • konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży a tym samym zbieganie o zdrowie ich kręgosłupa i właściwą postawę ciała.

plakat lekki tornister