logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

INFORMACJA DLA RODZICÓW
UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informujemy, iż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
z uczniem rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej do szkoły
może wejść jeden rodzic/opiekun prawny.

Prosi się by rodzic/opiekun prawny czekał na dziecko przed wyznaczoną klasą:

I a – sala 42

I b – sala 37

I c – sala 25

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przed wejściem do placówki do:

- nałożenia maseczki,

- dezynfekcji rąk.