logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

DORADZTWO ZAWODOWE

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

mgr Joanna Szymik - Kurach

  

Jeśli masz problem z określeniem swojej przyszłej drogi edukacyjno – zawodowej skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego.

Doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu:

1. Udziela uczniom pomocy w określeniu swoich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

2. Bada predyspozycje zawodowe za pomocą testów;

3. Udziela wsparcia w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia (wybór szkoły ponadpodstawowej, policealnej, wyższej).

4. Udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe (ulotki, informatory o szkołach ponadpodstawowych, policealnych, uczelniach wyższych, informatory o zawodach).

 

Jak przebiega spotkanie z doradcą zawodowym?

Spotkanie jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Badanie predyspozycji – wypełnianie testów – czas trwania ok 1,5 godziny;
 • Indywidualne konsultacje – rozmowa trwająca ok. 1 godziny;

Uwaga!

Od momentu wypełnienia testów do konsultacji minie co najmniej kilka dni ( jest to czas dla doradcy na analizę wyników, przygotowanie interpretacji i dokumentów dla ucznia).

Podczas spotkania uczeń otrzymuje charakterystykę zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron, własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do dyskusji z doradcą zawodowym i ustalenia optymalnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, określenia planów zawodowych

 

PRZYDATNE LINKI:

www.targi.zse.edu.pl – strona informacyjna dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Sosnowcu;

http://www.perspektywy3d.pl/szukasz_szkoly.html – perspektywy edukacyjno – zawodowe;

www.doradztwo.koweziu.edu.pl – tu można znaleźć opisy zawodów oraz informacje o prognozach zatrudnienia;

www.praca.gov.pl – tu znaleźć można informacje o zawodach poszukiwanych na rynku pracy;

www.studia.net– kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka.

LINKI DO TESTÓW ZAWODOWYCH:

http://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/ - łódzki test predyspozycji zawodowych;

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod – kwestionariusz zainteresowań zawodowych;

http://ckurudaslaska.edu.pl/odz/index.phpoption=com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=27 – test skłonności zawodowych;

http://testy.nf.pl/Test/123/Relacje-miedzyludzkie-test/ - test - relacje międzyludzkie;

http://www.wybieramzawod.pl/test3/nowy-test – kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych;

http://www.e-zamek.pl/ - test predyspozycji zawodowych;

http://www.wybieramzawod.pl/test4/nowy-test – kwestionariusz nastawień intra i interpersonalnych oraz nastawień wobec świata;

PRZYDATNE FILMY:

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks – Czym jest Motywacja ?
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU – Stres wróg czy przyjaciel ?
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg – Przymiarka do zawodu.
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc – Zawody. Co warto o nich wiedzieć ?
https://www.youtube.com/watch?v=b4-J5TzwQ6s – Szkolnictwo ponadpodstawowe. Czyli jakie ?

FILMY O ZAWODACH:

 • branża ekonomiczno- finansowa

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M5HQ-QqNsEQ

 • branża budownicza

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZzeXmqnbaF0

 • branża fryzjersko- kosmetyczna

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pBj6CK2jnww

 • branża włókienniczo- odzieżowa

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ha6eb4h-Dhc

 • branża górniczo- hutnicza

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=egjoMd3f1pk

 • branża turystyczna

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hYCEGtKIgGE

 • branża elektryczno- elektroniczna- teleinformatyczna

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jkVZ_bHAL6o

 • branża poligraficzno- drukarska

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c2cyryAxjw4

 • branża mechaniczna

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QeQIaXc-jGU

 • branża gastronomiczna

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fi_vH-i_DXs