logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Kalendarz Roku Szkolnego

 kalendarz2

4 września 2023r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2023r. - Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2024 r. - Ferie zimowe

28 marca - 02 kwietnia 2024r. - Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2024r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

14-15-16 maja 2024r. - Egzamin ósmoklasisty

04 czerwca 2024r. - Festyn Rodzinny

21 czerwca 2024r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r. - Ferie letnie