logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Projekty edukacyjne

 
PROJEKTY EDUKACYJNE 2023/2024
 
 
 

dzieci czytaja

 

Międzynarodowy językowy projekt e Twinning
p.t. „Obchodzimy Europejski Dzień Języków ”

Grupa uczniów z klas 4-8 weźmie udział w międzynarodowym projekcie
wymiany doświadczeń związanych z obchodami „Europejskiego Dnia Języków”.

Tematyka projektu związana jest z obchodami „Europejskiego Dnia Języków”
obchodzonego w całej Europie 26 września. Szkoły partnerskie w projekcie połączy
wspólne świętowanie w/w imprezy poprzez platformę eTwinning.

Szkoła koordynująca projekt – partner w projekcie:
Diana Chitu z Scuola Gimnaziala I.I. Mironescu w Tazlau Rumunia.

 

Celem projektu jest propagowanie wielojęzyczności oraz nauki języków obcych, motywowanie uczniów do dwujęzyczności i autonomii w nauce języka obcego, wymiana doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów, poznanie innych języków, kultur i tradycji innych narodowości. Poprzez kontakty z rówieśnikami z innych części Europy wychowywanie w duchu tolerancji. Jednocześnie poprzez korespondencję przełamanie bariery językowej oraz efektywna poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim i francuskim. Dodatkowo doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych i narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych w procesie nauczania.

Podsumowaniem tego krótkoterminowego projektu będzie wymiana na platformie e Twinning doświadczeń/aktywności realizowanych w poszczególnych szkołach partnerskich z okazji obchodzonego „Dnia Języków Obcych; filmów z prezentacją swoich zadań projektowych w językach wymiany.

W bieżącym roku szkolnym planuje się realizacje kilku krótkoterminowych projektów z różnymi partnerami .

Nad realizacją oraz zaangażowaniem uczniów w projekcie czuwać będą nauczyciele języków obcych.

 Prezentacja projektu e Twinning - kliknij

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W KLASIE 1 B

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”

 1. Cele projektu:
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej.
 • Wspieranie i rozwijanie kreatywności u dzieci.
 • Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.
 • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci.
 • Arteterapia rozwojowa i wspieranie zdrowia psychicznego uczestników.

  2. Czas trwania projektu:
 • 14 września 2023 – 14 maja 2024r.

  3. Sposób realizacji:
 • Wykonanie 9 wybranych zadań (prac plastycznych).
 • Co miesięczne zamieszczanie fotorelacji na grupie projektowej z właściwą notką.
 • Wpis pod banerem pożegnalnym.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Literki w akcji”

 1. Cele projektu:
 • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
 • Rozpoznawanie liter poprzez różnorodne aktywności i interaktywne zadania.
 • Stymulowanie kreatywności i wyobraźni.
 • Integracja działań edukacyjnych poprzez łączenie różnych rodzajów edukacji.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Współpraca międzyszkolna.

  2. Czas trwania projektu:
 • Październik 2023 – maj 2024r.

  3. Sposób realizacji:
 • Dwa etapy: jesienno-zimowy (do grudnia 2023r.) i wiosenny (od lutego 2024r. do maja 2024r.).
 • Realizacja 9 zadań.
 • Przesłanie raportu końcowego do dnia 31 maja 2024r.

  PROJEKTY/AKCJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W KLASIE 5 C

  Ratownicy Czytelnictwa

  1. Cele projektu:
  • Zachęcenie do czytania dla przyjemności poprzez proponowane aktywności.
  • Budowanie wspólnoty czytelniczej.

   2. Czas trwania:
  • 1.09.2023 – 31.05.2024r.

   3. Sposób realizacji:
  • Podejmowanie działań w wybranym obszarze.
  • Dokumentowanie działań w grupie projektowej.


Projekt edukacyjny:  
Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?

Termin realizacji: październik - maj
W roku szkolnym 2023/2024 klasa III B wraz z wychowawcą będzie realizowała projekt edukacyjny we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci pt. Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?
Uczniowie przeniosą się do odległych miejsc na mapie. Sprawdzą, czy szkło przemaka, policzą planety w Układzie Słonecznym, dowiedzą się, co jest dziełem sztuki i czy w Afryce buduje się pałace.
Podczas lekcji projektowych uczniowie, pracując indywidualnie i w grupie, nauczą się koncentrować na zadaniu, będą trenować krytyczne myślenie, kreatywność i rozpoznawanie emocji. Poczują, że pogłębianie wiedzy to przygoda, która nigdy się nie kończy.
Biorąc udział w projekcie nauczyciel realizuje z uczniami cykl 8 lekcji, opartych na Metodzie Pytań i Doświadczeń, która uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie naukowe dzieci, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
Pierwsze dwa zajęcia będą miały za zadanie zintegrowanie zespołu klasowego poprzez przeprowadzenie tzw. lekcji na rozgrzewkę - Jak skutecznie działać w zespole?, Czy pamięć mózgu jest nieograniczona?
Odbędzie się też sześć lekcji tematycznych:
- Z czego składa się las?
- Co może być dziełem sztuki
- Czy Afrykanie mieszkają w pałacach?
- Ile planet ma Układ Słoneczny?
- Dlaczego szkło nie przemaka?
- Jak powiedzieć to samo inaczej?

odpowiedzialna za realizację: mgr Marzena Pstrucha

 

PROJEKT z Uniwersytetu Dzieci

„Sztuka. Skąd artyści czerpią inspiracje?”

dla kl. I c, II c i III a

Osoby realizujące: Ewa Cyganek, Ewa Posełek, Bożena Kaczmarczyk

Czas realizacji: październik 2023- maj 2024

Wstęp

Dzieci w klasach młodszych uwielbiają zabawy kreatywne, rozwijające wyobraźnię.

W czasie realizacji tego projektu będą bawić się w malarzy i ilustratorów książek, tworzyć rzeźby z papieru, prace inspirowane martwą naturą, krajobrazem, wyobraźnią, ozdobne okładki na zeszyty z ludowymi wzorami, poznają turecką technikę ,,ebru’’. Rozbudzą przy tym swoją wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i rozwiną zdolności manualne. Ponadto, poznają ciekawostki dotyczące perspektywy oraz postaci znanych malarzy.

CELE PROGRAMU:
       1. Poznanie sylwetek znanych malarzy.

 1. Wirtualne zwiedzanie wnętrz muzeów oraz cennej etnograficznie i kulturowo wioski – Zalipia.
 2. Poznanie ciekawych technik plastycznych.
 3. Rozwijanie u uczniów kreatywności, wyobraźni przestrzennej, wrażliwości plastycznej i sprawności manualnej.

SPOSÓB REALIZACJI:
1) Zajęcia będą prowadzone systematycznie – raz w miesiącu, od października do maja. Będą trwały około 2 godzin.

2) W sumie w każdej z klas zostanie zrealizowanych 8 zajęć- 2 o charakterze integracyjnym i 6 dotyczących tematu projektu.

3) Nauczyciele będą systematycznie i na bieżąco zdawać relację z przeprowadzanych zajęć (wysyłanie informacji o przebiegu zajęć do Uniwersytetu Dzieci).

4) Nauczyciele będą wykorzystywali w czasie realizacji projektu materiały proponowane przez Uniwersytet Dzieci- karty pracy, notatki, filmiki, indeksy, naklejki, itp.

5)Podczas realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca z Zamkiem Sieleckim w Sosnowcu (wyjazd na wystawę i warsztaty), z Miejską Biblioteką (udział w lekcji bibliotecznej, zorganizowanie wernisażu prac uczniów) oraz szkolną biblioteką (wystawa).

5) Po ukończeniu projektu nauczyciele i uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w projekcie.W czasie realizacji projektu będą stosowane różne metody, formy i środki.Po zakończeniu realizacji projektu prace uczniów będą eksponowane społeczności szkolnej i lokalnej (wystawa w szkole i wernisaż w Miejskiej Bibliotece).

 

PROJEKT EDUKACYJNY – „ZABAWA W TEATR”

Opiekun- Dorota Ćwiertnia

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Realizacja: Uczniowie klas IV a, b, c

Czas realizacji: wrzesień 2023 r. do czerwca 2024 r.

Cele projektu:

- poszerzanie wiedzy o teatrze,

- doskonalenie dykcji, autoprezentacja,

- rozwijanie umiejętności artystycznych,

- propagowanie kultury teatralnej, upodobań artystycznych,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości artystycznej, kreatywności, umiejętność pracy w grupie.

Współpraca z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, biblioteką szkolną.

Sposób realizacji: zajęcia pozalekcyjne, lekcje teatralne jeden raz w miesiącu w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. 

 

 

Luneta

PROJEKT EDUKACYJNY

„CHCĘ ZOSTAĆ ASTRONOMEM, czyli poza granicami wyobraźni”

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu

rok szkolny 2023/2024

 Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 9
w Sosnowcu.

Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział 60 uczniów.

Celem projektu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, poszerzanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie,
 • Poznawanie, pogłębianie wiedzy na temat Układu Słonecznego,
 • Rozwijanie zdolności plastycznych,
 • Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • Nabywanie umiejętności sięgania do różnych źródeł informacji,
 • Uczenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 

Projekt będzie realizowany w kilku zakresach pod wspólnym hasłem:

„Poza granicami wyobraźni”

 1. Wycieczka edukacyjna:
 • Wyjazd do Planetarium – dla zainteresowanych uczniów.

       2. Laboratorium przyszłości – prezentacje z wykorzystaniem okularów VR.

       3. Wieczorek filmowy z astronomią:

            Seans filmowy – dla zainteresowanych uczniów.

       4. Udział w konkursach o tematyce astronomicznej:

 • „XX Wojewódzki Konkurs Astronomiczny” – dla zainteresowanych uczniów.

       5. Zadanie długoterminowe połączone z konkursem wewnątrzszkolnym dla uczniów klas 4-8 „Statkiem czy na rowerze, czyli o                       różnych środkach transportu?”.

 1. Uczniowie będą musieli zbudować model środka transportu, np. rower, samochód, pociąg, statek, rakietę kosmiczną, zwierzę…, a następnie przygotować krótki opis:

A-rodzaj środka transportu,

B-wykorzystanie/przeznaczenie,

C-przykładowe parametry techniczne, w tym prędkoś poruszania,

D-wielkość porównawczą środków transportu (wyznaczenie czasu trwania pełnego okrążenia Ziemi wzdłuż równika tym środkiem przy hipotetycznym założeniu, że jest to możliwe.

       2. Wystawa prac konkursowych „Statkiem czy na rowerze?”.

       3. Niebo nad Sosnowcem – pokazy z użyciem teleskopów dla zainteresowanych uczniów.

W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z innymi szkołami oraz instytucjami (m.in. Planetarium Śląskie, Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej). Uczniowie będą korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej SP 9.

Harmonogram:

L.p.

Zadanie

Termin

1

Wycieczka edukacyjna:

Wyjazd do Planetarium – dla zainteresowanych uczniów.

I okres roku szkolnego 2023/2024

2

Laboratorium przyszłości – prezentacje z wykorzystaniem okularów VR.

Grudzień 2023r.

Maj 2024r.

3

Wieczorek filmowy z astronomią

II okres roku szkolnego 2023/2024

4

Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Marzec 2023r.

5

Zadanie długoterminowe połączone z konkursem wewnątrzszkolnym dla uczniów klas 4-8 „Statkiem czy na rowerze?”

Listopad 2023r.- styczeń 2024r.

6

Wystawa prac konkursowych „Statkiem czy na rowerze?”

Luty 2024r.

7

Niebo nad Sosnowcem – pokaz z użyciem teleskopów dla zainteresowanych uczniów.

Zależnie od warunków pogodowych

Organizatorzy:

Justyna Żabińska

Mariola Fornal

Paweł Wałek

 

projekt justyna 

PROJEKT EDUKACYJNY

Z MATEMATYKĄ PRZEZ CAŁY ROK”

VI edycja

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu

rok szkolny 2023/2024

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 9

w Sosnowcu oraz zainteresowanych uczniów innych szkół z terenu Sosnowca i miast ościennych.

Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział około 100 uczniów.

Czas trwania projektu: wrzesień 2023r.-czerwiec 2024r.

Celem projektu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • Popularyzacja nauk ścisłych,
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • Rozwijanie intuicji matematycznej,
 • Uczenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Projekt będzie realizowany w trzech częściach :

I część – konkursy szkolne

Klasy 4 – Konkurs o tytuł „SZKOLNEGO MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA”

Klasy 4-8 – Konkurs o tytuł „SZKOLNEGO MISTRZA SUDOKU”

Klasy 5 – Konkurs matematyczny „MATEMATYCZNY VA BANQUE”.

 

II część – konkurs szkolny połączony z konkursem międzyszkolnym

Klasy 4-8 – Konkurs „SYMETRIA KRAJOBRAZU”.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu
Sosnowca i miast ościennych oraz zainteresowanych uczniów
SP nr9.

III część

Wernisaż prac uczniów na terenie szkoły i w wybranych instytucjach miejskiej.

W ramach projektu planujemy współpracę z Urzędem Miasta w Sosnowcu oraz ze szkołami podstawowymi z terenu Sosnowca i miast ościennych.
Uczniowie będą korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej do realizacji zadań projektu.

Harmonogram:

L.p.

Zadanie

Termin

1

Konkurs szkolny „MATEMATYCZNY VA BANQUE”

październik 2023r.

2

Konkurs o tytuł „SZKOLNEGO MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA”

marzec 2024r.

3

Konkurs o tytuł „SZKOLNEGO MISTRZA SUDOKU”

maj 2024r.

4

Konkurs „SYMETRIA KRAJOBRAZU” – konkurs szkolny i konkurs międzyszkolny

październik 2023r.

- maj 2024r.

5

Wernisaż prac na terenie szkoły

czerwiec 2024r.

6

Wystawa prac w instytucji miejskiej

po zakończeniu roku szkolnego

 

Organizatorzy:

Dorota Lewandowska

Justyna Żabińska

 

PROJEKT EDUKACYJNY – „ZABAWA W TEATR”

Opiekun- Dorota Ćwiertnia

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Realizacja: Uczniowie klas IV a, b, c

Czas realizacji: wrzesień 2023 r. do czerwca 2024 r.

Cele projektu:

- poszerzanie wiedzy o teatrze,

- doskonalenie dykcji, autoprezentacja,

- rozwijanie umiejętności artystycznych,

- propagowanie kultury teatralnej, upodobań artystycznych,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości artystycznej, kreatywności, umiejętność pracy w grupie.

Współpraca z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, biblioteką szkolną.

Sposób realizacji: zajęcia pozalekcyjne, lekcje teatralne jeden raz w miesiącu w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

 

PROJEKT MUZYCZNO - EDUKACYJNY

Z CHOPINEM ZA PAN BRAT”

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu

rok szkolny 2023/2024

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 9

w Sosnowcu. Głównym założeniem projektu jest uzyskanie miana eksperta

w dziedzinie wiedzy o życiu i twórczości Chopina.

 

Celem projektu jest :

 • zainteresowanie życiem i twórczością kompozytora,
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • nauka słuchania muzyki,
 • poznawanie różnorodności dzieł artysty,
 • kształcenie umiejętności śpiewu oraz recytacji,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych,
 • zaangażowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o kompozytorze,
 • tworzenie prac plastycznych, plakatów tematycznych, albumów,
 • udział w quizach, testach wiedzy, koncercie/audycji muzycznej,
 • tworzenie prezentacji o kompozytorze,
 • prezentacja prac na gazetce/wystawie oraz na fb szkoły.

Czas trwania projektu – cały rok szkolny 2023/2024

ŻYWE OBRAZY”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej nr 9 w Sosnowcu.

Założeniem projektu jest stworzenie żywych obrazów, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa przy udziale ludzi,
prezentujących postawą, mimiką, ubiorem daną scenę z autentycznych obrazów.

Celem projektu jest:

 • rozbudzanie w uczniach zamiłowania sztuką,
 • popularyzacja dzieł sztuki,
 • nauka samodzielności w poszukiwaniu dzieł oraz wiadomości o ich twórcach,
 • nauka pracy w grupie,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozbudzanie zainteresowania fotografią,
 • doskonalenie formy prezentacji,
 • poszerzanie, utrwalenie wiadomości,
 • zewnętrzna promocja szkoły – wernisaż.

Czas trwania projektu: październik 2023 – maj 2024

odpowiedzialna za realizację: mgr Adrianna Chuchała

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT KATECHETYCZNY
„W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM"

EDYCJA III

ROK SZKOLNY 2023/2024

Autorzy i koordynatorzy:

mgr Justyna Domagała mgr Monika Śliwińska-Szostak mgr Elżbieta Wiącek
Opiekun merytoryczny i współorganizator:
Ks. dr Paweł Ścisłowicz

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach

Koordynator Projektu w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu im. Marii Konopnickiej
Nauczyciel religii mgr Katarzyna Głowacz
Projekt obejmuje klasy 4-8.
Jest do zrealizowania 10 punktów z przysłanych 20.
Początek 1.10.2023r.-31.05.2024r.

Współpraca z
Biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej nr 9 Sosnowiec
Wydziałem Katechetycznym Diecezji Sosnowieckiej
Wydziałem Katechetycznym Diecezji Kieleckiej
i szkołami biorącymi udział w projekcie

Zadania będą publikowanie na Facebooku i stronie szkoły

 1. Zasady ogólne

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce i Podstawę Programową kształcenia ogólnego jak również Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, które mają możliwość realizacji jego założeń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Termin realizacji: 1 października 2023 –31 maja 2024r.

Cele ogólne:

 1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.
 2. Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi.
 3. Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka.
 1. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi.
 2. Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina.
 3. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka. – Ukazanie Boga objawiającego swoją miłość do ludzi poprzez stworzenie i odkupienie, nauka modlitwy- rozmowy z Bogiem i tworzenia z Nim własnej relacji.
 • Zapoznanie z Osobą Jezusa Chrystusa, który przychodzi do ludzi, naucza, uświęca i zbawia.
 • Pomoc w odkrywaniu Pisma Świętego jako słowa skierowanego do ludzi.
 • Ukazanie roli Maryi w dziele zbawienia oraz kształtowanie postawy miłości i wdzięczności do Niej.
 • Ukazanie świętych jako przyjaciół naszych i Pana Boga.
 • Zapoznanie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.
 • Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.
 • Kształtowanie empatii i szacunku wobec innych.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.
 • Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o Boże Objawienie.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
 1. Sposób realizacji
 • Katecheci realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2023 do 31 maja 2024, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich wykonania.
 • Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa, albo kilka zespołów.

Uczestnicy mogą dzielić się relacjami z wykonanych zadań na grupie
„W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem- 2023/2024” – Ogólnopolski Projekt Katechetyczny na bieżąco na Facebooku: www.facebook.com/groups/719484556668645/ (ale nie jest to obowiązkowe).

Wpisy powinny być krótkie, zawierać nazwę zadania, maksymalnie 5 zdjęć oraz informację jaka placówka realizowała to zadanie.

 1. Podsumowanie projektu- warunki otrzymania certyfikatu:

Zrealizowanie minimum 9 wybranych zadań (z zakresu 1-19) oraz obowiązkowo zadania nr 20
w terminie od 1 października 2023 do 31 maja 2024.

 

Międzynarodowy językowo-ekologiczny

projekt korespondencyjny w języku francuskim

p.t. „ Krok więcej dla naszej planety”

Grupa 20 uczniów z klas 8a bierze udział w międzynarodowym projekcie wymiany korespondencji w językach francuskim p.t. „Krok więcej dla naszej planety ”

Projekt będzie realizowany przez cały rok a korespondencja; listy, maile, karty pocztowe, nagrania audiowizualne będą przygotowywane, pisane i odczytywane podczas zajęć dodatkowych języka francuskiego.

Tematyka związana będzie głównie z zagadnieniami i postawami ekologicznymi a także z życiem codziennym nastolatków w obu krajach ; Polsce i Włoszech, kulturą, kuchnią, tradycjami, zwyczajami mieszkańców a także geografią.

Partner w projekcie: Madame Cinzia Rossi

Uczniowie korespondują z rówieśnikami ze szkoły: Scuola Secondaria M.M.Boiardo-Ic.A.Costa , via B.Tisi da Garofalo n. 2 , 44121 FERRARA

Celem projektu jest propagowanie nauki języka francuskiego motywowanie uczniów do dwujęzyczności i autonomii w nauce języka obcego, wymiana doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów świata, poznanie kultur i tradycji innych narodowości oraz zawiązanie nowych znajomości z uczniami biorącymi udział w projekcie. Jednocześnie poprzez systematyczną korespondencję przełamanie bariery językowej oraz efektywna poprawa umiejętności komunikowania się w języku francuskim. Dodatkowo doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych i narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych w procesie nauczania.

Merytorycznym celem projektu jest wpływanie na postawy proekologiczne uczniów , uwrażliwianie ich na problematykę ochrony środowiska.

Podsumowaniem projektu będzie wymiana pomiędzy szkołami partnerskimi klipów video z krótką prezentacją projektów w językach wymiany.

Nad realizacją oraz zaangażowaniem uczniów w projekcie czuwać będzie koordynator

mgr Joanna Szymik-Kurach: nauczyciel języka francuskiego

 

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka
Ogólnopolski Program dla Bibliotek Szkolnych

Biblioteka w szkole czasopismo - zaprasza do udziału w ogólnopolskim programie promującym czytelnictwo,
aktywność i wizerunek bibliotek.

Jest skierowany do chętnych bibliotek szkolnych.

SP nr 9 – uczniów z kółka bibliotecznego klas VI i VII a.

Cele programu:

 • promocja czytania;
 • aktywizacja bibliotek szkolnych;
 • wsparcie wizerunku bibliotek szkolnych;
 • oszczędność czasu nauczycieli bibliotekarzy.

Program realizowany przez rok szkolny 2023/2024.

Główne założenia działań, które zaproponujemy.

 1. Zadania mają służyć nie tylko tradycyjnie pojętej edukacji czytelniczej, lecz również budowaniu wizerunku biblioteki jako przyjaznego miejsca: bezpiecznego, spokojnego schronienia z pozytywną atmosferą, gdzie wiele można, ale niewiele trzeba.
 2. Zadania powinny być atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.
 3. Działania muszą być realistyczne, możliwe do realizacji w jak największej liczbie szkół.
 4. Nauczyciel realizujący program powinien być wyręczony w jak największym zakresie w przygotowaniach. Nie proponujemy działań na zasadzie kreatywnego pomysłu, który wydaje nam się atrakcyjny, ale ciężki do zrealizowania.
 5. Program powinien być w miarę łatwy do przeprowadzenia i modyfikowania, by można go było dostosować do indywidualnych potrzeb, preferencji oraz wieku uczniów

Zgłoszenie się do programu przynosi profity:

 • motywuje do realizacji kolejnych zadań programu;
 • przyzwyczaja i motywuje uczniów do udziału w aktywnościach biblioteki;
 • zapewnia szkole i prowadzącym nauczycielom zaświadczenie o ukończeniu programu;
 • umożliwia łatwe, usystematyzowane wykazanie aktywności biblioteki.

Realizacja zadań wg planu.

Współpraca z MBP, czasopismem Biblioteka w szkole, biblioteką szkolną, nauczycielami.

mgr Beata Chojnacka

mgr Agata Karpiel

mgr Izabela Grochowska

mgr Aleksandra Woźniak

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w Terenie”

 

prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie (ul. Bulwarowa 3,35-051 Rzeszów) Autorkami projektu są Anna Cebula i Ewelina Łojewska; nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.

 

Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu z książka poza budynkiem szkoły.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w terenie” jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III.

 

Projekt realizowany jest od 1 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku w grupie bibliotecznej – na zajęciach kółka bibliotecznego

 

ZADANIA PROJEKTOWE

1. Obserwacja przyrody.

 2. Plastyka w terenie

 • 3. Obserwacja chmur
 • 4. Wyjście w ciekawe miejsce
 • 6. Zabawa/ gra w terenie- przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
 • 7. Zabawa w przyrodników
 • 8. Przyrodniczy labirynt kolorów
 • 9. Praca grupowa- stworzenie katalogu roślin
 • 10. Piknik- wspólne spędzenie czasu,

 

Realizowanie minimum 5 z 10 zadań z listy.

Realizacji projektu przy współpracy szkół z całej Polski, MPB w Sosnowcu oraz biblioteki szkolnej.

Grupa otrzymuje certyfikat.

mgr Beata Chojnacka

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020),
którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa
poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 

Kwota 15 tysięcy.

Realizacja rok szkolny 2023/2024 – mgr Beata Chojnacka oraz nauczyciele

 

Kartka z kalendarza- dla każdego coś ciekawego

- projekt szkolny.

 

Projekt realizowany od września 2023 r. do 15 czerwca 2024 i skierowany
do uczniów klas IV-VIII- uczestników kółka bibliotecznego.

Głównym cele projektu :

-promocja biblioteki i czytelnictwa,

-współpraca w grupie,

-wspólne spędzanie czasu wolnego,

-rozwijanie zainteresowań uczniów.

Zadania projektowe:

- organizacja nietypowych dni, świąt w bibliotece oraz szkole:

 1. Dnia głośnego czytania
 2. Dnia Kawy
 3. Dnia Herbaty
 4. Dnia Czekolady
 5. Dnia Postaci z bajek
 6. Dnia Misia
 7. Dnia Kobiet
 8. Dnia Teatru
 9. Dnia Wody
 10. Dnia Europy
 11. Dnia Matki
 12. Dnia Dziecka
 13. Dnia bezpiecznego Internetu
 14. Dnia książki..........

Realizacja projektu przy współpracy MBP Filia nr 14 w Sosnowcu, nauczycieli.

mgr Beata Chojnacka