logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Stowarzyszenie Koszałek

 
 
"KOSZAŁEK"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W SOSNOWCU

Celem naszego Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie
i realizacja przedsięwzięć um
ożliwiających rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów naszej szkoły oraz pomoc w rozszerzaniu
bazy materialnej i dydaktycznej placówki.
Każda osoba chętna do pomocy w realizacji tych celów
może przekazać środki finansowe na konto Stowarzyszenia :75 1020 2498 0000 8902 0516 9315koszalek


                             DZIĘKUJEMY !