logo sp9 Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu 
tel  +48 32 263 50 57

Terapia metodą Tomatisa

                                                 tomatis

              W szkole odbywają się zajęcia
                             prowadzone metodą Tomatisa -
  co to takiego jest i kto może z takiej terapii skorzystać?

      Jest to metoda stymulacji uwagi słuchowej, czyli słuchania. Trening słuchowy
polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane elektronicznym uchem.
Jest to idealny model ludzkiego ucha, który pozwala wyćwiczyć ucho pacjenta
w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia stymulują centralny
system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy
myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej,
wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane
w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb.
Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji
osobie słuchającej. W metodzie prof. Tomatisa wykorzystana została
muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie,
a także dźwięki mowy ludzkiej. Dzieci mają podawane dźwięki poprzez słuchawki.

Z Trenigu Słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć
swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie.  
Metodę tą stosuję się u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
W szczególności jeśli występują któreś z podanych objawów, czyli

  • zaburzenia koncentracji
  • trudności w nauce
  • dysleksja
  • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
  • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
  • słaba przyswajalność języków obcych

    Zajęcia prowadzi mgr Marzena Pstrucha.